Undervisning

Behörigheter Gymnasieskolan

 • Digitalt skapande
 • Estetisk kommunikation
 • Film- och tv-produktion
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom
 • försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial
 • spetsutbildning
 • Ljudproduktion
 • Mediekommunikation
 • Medieproduktion
 • Medier, samhälle och kommunikation
 • Visuell kommunikation

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

 • Digitalt skapande
 • Estetisk kommunikation
 • Film- och tv-produktion
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom
 • försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial
 • spetsutbildning
 • Ljudproduktion
 • Mediekommunikation
 • Medieproduktion
 • Medier, samhälle och kommunikation
 • Visuell kommunikation